Übersetzen, Dolmetschen, Lektorat

Bulgarisch und Deutsch

Преводи

Услугите ми са с високо качество на работа, надеждност и ефективност. 

Извършвам писмени и устни преводи, изготвям документи за кандидатстване за работа, коригирам текстове.

Като заклет преводач за Германия превеждам следните документи:

·         Диплома за средно или висше образование

·         Академична справка

·         Акт/удостоверение за раждане

·         Акт/удостоверение за сключен гражданки брак

·         Договор

·         Покана

·         Пълномощно

·         Свидетелство за съдимост

·         Свидетелство за управление на МПС

·         Смъртен акт

·         Удостоверение за семейно състояние

·         Фирмена документация и кореспонденция и др.  

Поръчки с голям обем и терминологична сложност на текста се уточняват индивидуално.